ลงชื่อเข้าใช้งาน

โดย กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย, บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด, กรมท่าอากาศยาน, กระทรวงคมนาคม
พัฒนาโดย ศูนย์วิจัยเพื่อพัฒนาเชิงกลยุทธ์และปฏิบัติการด้านการบินและอวกาศ (SOAR) สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (GISTDA) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

พบปัญหาการใช้งานติดต่อ hotline ระบบบำเพ็ญ 0834966970